When large-scale disaster occurred in this web page, we send information necessary for foreigner multilingually. Information that information is sent by "Multilingual Center for Disaster Support of Kanagawa" is the center. Public Interest Incorporated Foundation Kanagawa International Foundation runs.

Support information

>>We read all news

2020/03/18
IndonesiaApakah persiapan Anda terhadap bencana sudah cukup baik? (Daftar Pengecekan Kesiapsiagaan Bencana)
2020/03/18
Taiคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้วหรือยัง? (ตารางรายการสำหรับเช็คเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ)
2020/03/18
Nepalदैवीप्रकोपआउँदा,आवश्यक्ताकोतयारीभयोत? (दैवीप्रकोपआउँदाआवश्यकसामानकोतयारीचेकलिस्ट)
2020/03/18
español"¿Tiene listos los preparativos para en caso de desastres" (Preparación para prevención de desastres: Lista para chequear)
2020/03/18
portuguêsEstáprevenido contra os Desastres Naturais? (Lista para checagem. Preparar-se em caso de ocorrência de desastres.)
2020/03/18
Tiếng ViệtBạnđãchuẩn bịsẵn sàng khi thiên tai? (Danh sáchđồdùng chuẩn bịkhi gặp thiên tai)
2020/03/18
Tagalog"Handa na ba kayo sa kalamidad" (Mga ihahanda sa Kalamidad Checklist)
2020/03/18
English"Are you prepared for disasters" (Preparation for disaster Check list)
2020/03/18
Korea방재에관한다국어정보 "재해에충분히대비하셨나요" (재해대비준비물체크리스트)
2020/03/18
中文灾-proof multi-语种 shinsoku "aspect 对灾 harm 您 *kojun 备 吗 to understand" (associate 备灾 harm 检查单)
2020/03/11
Japanese"Offering to disaster is all right" disaster prevention enlightenment material We came by 6 languages newly. (Korean, Nepalese, Thai, Indonesian, Cambodian, Laotian)
2019/11/12
IndonesiaInformasi Bencana di Provinsi Kanagawa
2019/11/12
Taiข้อมูลภัยพิบัติจังหวัดคานากาวะ
2019/10/15
Korea태풍19호(하기비스, HAGIBIS) 에대해,카와가와형의재해정포를공개합니다
2019/10/15
Nepalตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติพายุใต้ฝุ่นหมายเลข19ของจังหวัดคานากาวะได้ที่ฮะกิบิส (HAGIBIS)
2019/10/15
Tiếng ViệtThông báo thông tin thiên tai của tỉnh Kanagawa liên quan vềcơn bão số19 (Cơn bão HAGIBIS)
2019/10/15
TagalogIpapaalam namin sa iyon ang Impormasyong pang sakuna ng Kanagawa Prefecture tungkol sa Bagyo No. 19 (HAGIBIS)
2019/10/13
portuguêsInformações ligadas as desastres de Província de Kanagawa
2019/10/13
españolInformaciones sobre desastres del estado de Kanagawa
2019/10/13
EnglishDisaster related information of Kanagawa Prefecture
2019/10/13
JapaneseDisaster information of Kanagawa
2019/09/18
Tiếng ViệtThòng tinđa ngôn ngữvềphòng tránh thiên tai dành cho gười nước ngoài <Độngđất> <Bão, mưa lớn>
2019/09/18
TagalogMultilingual na Impormasyon tungkol sa mga Sakuna at Kalamidad <Mga Lindol> <Mga Bagyo at Matinding Pag- ulan>
2019/09/18
portuguêsInformação Multilíngue sobre Prevenção de desastres <Terremoto> <Tufão, Chuvas Intensas>
2019/09/18
españolInformación Multilingüe sobre la Prevención de Desastres <Terremotos> <Lluvias, Torrenciales>
2019/09/18
EnglishMultilingual Disaster Prevention Information <Earthquake> <Typhoons/Heavy Rain>
2019/09/18
中文灾-proof multi-语种 shinsoku <earthquake> <stand 风 sum storm>
2019/09/10
JapaneseThere was disaster prevention multiple languages information <earthquake> <typhoon, heavy rain>
2018/07/06
JapaneseForeign support training 2018 recruits participants with "foreign support at the time of disaster to learn from Kumamoto earthquake" at disaster!
2017/12/04
JapaneseWe did disaster multiple languages support center setting administration training
2017/11/30
JapaneseWe did disaster multiple languages support center setting administration training.
2017/11/29
JapaneseWe carried out multilingual support center setting, administration training on November 21.
2017/11/28
JapaneseWe trained "Multilingual Center for Disaster Support of Kanagawa" setting, administration
2017/08/18
JapaneseMultilingual indication sheet was renewed at disaster of Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR/ Clare)
2017/08/14
JapaneseWe know message dial 171 for NTT disaster, and let's use!
2017/08/14
JapaneseIt is information about safety confirmation at the time of disaster occurrence
2017/08/14
español¡Vamos a conocer y probar el Número de Mensaje en el caso de Desastre 171 de NTT!
(we know message dial 171 for NTT disaster, and let's use!)
2017/08/14
EnglishLet' s try and use NTT Disaster Emergency Message Dial 171!
(we know message dial 171 for NTT disaster, and let's use! )
2017/07/19
EnglishIntroduction of application ".Informations for Desaster Prevention. Guide of evacuation centers in Japan"
Introduction "disaster prevention information whole country refuge guide" of application
2017/07/11
españolRecomendamos la siguiente aplicación "Guía de refugios en todo el país. Información sobre prevención de desastres" (Bousai Jouhou Zenkoku hinanjo Gaido)
Introduction "disaster prevention information whole country refuge guide" of application
2017/07/11
Tiếng ViệtGiới thiệu phầm mềm hướng dẫn nơi tỵnạn trong trường hợp khẩn cấp trên toàn nước Nhật
Introduction "disaster prevention information whole country refuge guide" of application
2017/07/11
TagalogPagpapakilala sa Aplikasyon "Pang-kalamidad na impormasyon pang-bansa gabay sa lugar na malilikasan"
Introduction "disaster prevention information whole country refuge guide" of application
2017/07/07
中文软 kemmatokai 绍 "灾-proof shinsokuzenkokuhi 难 place instruction" for 应
Introduction "disaster prevention information whole country refuge guide" of application
2017/07/07
JapaneseIntroduction "disaster prevention information whole country refuge guide" of application
2017/02/22
TagalogImpormasyon sa Pagtiyak ng kaligtasan sa panahon ng likas na sakuna
(information about safety confirmation at the time of disaster occurrence)
2017/02/21
Tiếng ViệtTHÔNG TIN VỀVIỆC XÁC NHẬN AN TOÀN KHI XẢY RA THIÊN TAI
(information about safety confirmation at the time of disaster occurrence)
2017/02/20
EnglishInformation for Safety Confirmation in Disasters
(information about safety confirmation at the time of disaster occurrence)
2016/12/13
Tiếng ViệtNGUYÊN LÝPHÁT SINH VÀTRUYỀNĐI CỦA SÓNG THẦN
(structure of tsunami occurrence and the spread)
2016/11/25
EnglishLet' s try and use NTT Disaster Emergency Message Dial 171!
(we know message dial 171 for NTT disaster, and let's use! )
2016/11/25
Tiếng ViệtHãy cùng sửdụng hệthống nhắn gửi lời nhắn 171 những lúc thiên tai lớn xảy ra!
(we know message dial 171 for NTT disaster, and let's use! )
2016/11/25
TagalogAlamin ang NTT Disaster Emergency Message Dial 171 at Gamitin ito!
(we know message dial 171 for NTT disaster, and let's use! )
2016/11/25
中文NTT灾 gairyugen 电话171 for 请预 sakiryokai* 试!
(we know message dial 171 for NTT disaster, and let's use! )
2016/11/25
JapaneseWe trained setting, administration of Multilingual Center for Disaster Support of Kanagawa.
2016/11/22
JapaneseAnnouncement to be related to conduct of "Multilingual Center for Disaster Support of Kanagawa" setting, administration training
2015/11/18
JapaneseWe trained setting, administration of Multilingual Center for Disaster Support of Kanagawa.
We see support information every language
 • Japanese
 • 中文
 • Tagalog
 • Português
 • Español
 • Tiếng Việt
 • English
 • 한국조선어
 • नेपाली
 • ภาษาไทย
 • Bahasa Indonesia
Multilingual Center for Disaster Support of Kanagawa consultation desk

Disaster multiple languages consultation desk is not installed now

INFO KANAGAWA (info Kanagawa)

We can receive announcement of disaster and support from your carrying, smartphone, Email of PC. Application is free.
Words: Plain Japanese, Chinese, Spanish, Portuguese, Tagalog, English
Person wanting news, please apply from right form.

 • Plain Japanese

 • (中国語)

 • Spanish

 • Portuguese

 • Tagalog

 • English

PAGETOP