Home > Multicultural Society > Support to foreign student, former foreign student

Support to foreign student, former foreign student

Advice from senior

In studying abroad ⽣ active from senior studying abroad ⽣, former studying abroad ⽣ ⽇ book words learning, study for examination of ⼤ studies entering further education,
We had you advise based on experience of ⾃⾝ about job hunting and ⽣ live upper various problems.
Advice is thing by ⺟ words, and even studying abroad ⽣ studying can understand ⽇ book words which does not have next ⽇.
We translated for ⽇ book words to be able to understand summary of the contents in last ⽣.
We download than PDF, and please give me live ⽤.

We download all ⽂ of advice of 9⼈
 • yokin

  Chinese foreign student 们:
  Owner enthusiast!
  Studying abroad life 开 feeling 吗? owner 对毕业 kisakishogakuarushu 业 * 许 kaiyufuyasu, last 辈们 *hi*fukuryo of 你们 own country
  Each each 种 样 matokon 难, 毕业 korekisaki 现 a scattering of villages Japan work. Studying abroad life 过 tokukoju 实 hisagederyo*komatodate 议 of 经验, ioyobinyonani 让 owner of Chinese last 辈 yochubunhajikoryugakusei 时 charges of 这 step 视频 village. Help 视频 *tan, 请 uniformity; a set. It is Toru for companion of sei* 您.

 • *ka

  Chinese foreign student 们:
  Owner enthusiast!
  Studying abroad life 开 feeling 吗? owner 对毕业 kisakishogakuarushu 业 * 许 kaiyufuyasu, last 辈们 *hi*fukuryo of 你们 own country
  Each each 种 样 matokon 难, 毕业 korekisaki 现 a scattering of villages Japan work. Studying abroad life 过 tokukoju 实 hisagederyo*komatodate 议 of 经验, ioyobinyonani 让 owner of Chinese last 辈 yochubunhajikoryugakusei 时 charges of 这 step 视频 village. Help 视频 *tan, 请 uniformity; a set. It is Toru for companion of sei* 您.

 • Chen new san

  Chinese foreign student 们:
  Owner enthusiast!
  Studying abroad life 开 feeling 吗? owner 对毕业 kisakishogakuarushu 业 * 许 kaiyufuyasu, last 辈们 *hi*fukuryo of 你们 own country
  Each each 种 样 matokon 难, 毕业 korekisaki 现 a scattering of villages Japan work. Studying abroad life 过 tokukoju 实 hisagederyo*komatodate 议 of 经验, ioyobinyonani 让 owner of Chinese last 辈 yochubunhajikoryugakusei 时 charges of 这 step 视频 village. Help 视频 *tan, 请 uniformity; a set. It is Toru for companion of sei* 您.

 • tintantien

  Chào các bạn du học sinh Việt nam,
  Các bạnđang cócuộc sống du học sinh vui vẻhay không? Tôi nghĩcác bạn băn khoăn bất an không biết nên học lên bậc tiếp theo hayđi làm sau khi tốt nghiệp.Các anh chịđi trước cùng quốc tịch với các bạn cũngđãvượt qua những khókhăn, tốt nghiệp vàhiệnđang làm việc tại Nhật bản.Trongđoạn video này các anh chịcũng làdu hoc sinh người Việt nam kểlại cho các bạn nghe bằng tiếng Việt vềkinh nghiệm của chính bản thân trong thời gian làdu học sinh, cho các bạn những lời khuyên cần thiết, giúp các bạn cócuộc sống du học sinh tốtđẹp hơn.Tuyđoạn video ngắn, mong các bạn hãy xemđểtham khảo. Hãy chia sẻvới bạn bè.

 • famutekun

  Chào các bạn du học sinh Việt nam,
  Các bạnđang cócuộc sống du học sinh vui vẻhay không? Tôi nghĩcác bạn băn khoăn bất an không biết nên học lên bậc tiếp theo hayđi làm sau khi tốt nghiệp.Các anh chịđi trước cùng quốc tịch với các bạn cũngđãvượt qua những khókhăn, tốt nghiệp vàhiệnđang làm việc tại Nhật bản.Trongđoạn video này các anh chịcũng làdu hoc sinh người Việt nam kểlại cho các bạn nghe bằng tiếng Việt vềkinh nghiệm của chính bản thân trong thời gian làdu học sinh, cho các bạn những lời khuyên cần thiết, giúp các bạn cócuộc sống du học sinh tốtđẹp hơn.Tuyđoạn video ngắn, mong các bạn hãy xemđểtham khảo. Hãy chia sẻvới bạn bè.

 • doan tea fin

  Chào các bạn du học sinh Việt nam,
  Các bạnđang cócuộc sống du học sinh vui vẻhay không? Tôi nghĩcác bạn băn khoăn bất an không biết nên học lên bậc tiếp theo hayđi làm sau khi tốt nghiệp.Các anh chịđi trước cùng quốc tịch với các bạn cũngđãvượt qua những khókhăn, tốt nghiệp vàhiệnđang làm việc tại Nhật bản.Trongđoạn video này các anh chịcũng làdu hoc sinh người Việt nam kểlại cho các bạn nghe bằng tiếng Việt vềkinh nghiệm của chính bản thân trong thời gian làdu học sinh, cho các bạn những lời khuyên cần thiết, giúp các bạn cócuộc sống du học sinh tốtđẹp hơn.Tuyđoạn video ngắn, mong các bạn hãy xemđểtham khảo. Hãy chia sẻvới bạn bè.

 • Bicircle gimire

  नेपालीबिधार्थीहरु,नमस्ते
  जापानकोबिधार्थीजीवनकस्तोचल्दैछ?तपाईहरुपढाइसकेपछीकलेजजानेवाजागीरखानेबारेकेकसरीगर्नेभनेरसोचमाहुनुहुन्छहोला।योभिडियोमानेपालकोपहिलेकाबिधार्थीहरुलेआफ्नोपढाइरकामखोज्दाकोअनुभवसुनाउनुभएकोछ।यसलेतपाईहरुलाइपनिजापानमापढ्नरपढाइसकेरजागीरखानकेहिसुझावहरुमिल्नसक्छ।छोटोभिडियोछअवश्यहेर्नुहोलारसाथीहरुलाईपनिशेयरगरेरहेर्नप्रेरितगर्नुहोला।

 • rajiendorapoderu

  नेपालीबिधार्थीहरु,नमस्ते
  जापानकोबिधार्थीजीवनकस्तोचल्दैछ?तपाईहरुपढाइसकेपछीकलेजजानेवाजागीरखानेबारेकेकसरीगर्नेभनेरसोचमाहुनुहुन्छहोला।योभिडियोमानेपालकोपहिलेकाबिधार्थीहरुलेआफ्नोपढाइरकामखोज्दाकोअनुभवसुनाउनुभएकोछ।यसलेतपाईहरुलाइपनिजापानमापढ्नरपढाइसकेरजागीरखानकेहिसुझावहरुमिल्नसक्छ।छोटोभिडियोछअवश्यहेर्नुहोलारसाथीहरुलाईपनिशेयरगरेरहेर्नप्रेरितगर्नुहोला।

 • Plaka tapa

  नेपालीबिधार्थीहरु,नमस्ते
  जापानकोबिधार्थीजीवनकस्तोचल्दैछ?तपाईहरुपढाइसकेपछीकलेजजानेवाजागीरखानेबारेकेकसरीगर्नेभनेरसोचमाहुनुहुन्छहोला।योभिडियोमानेपालकोपहिलेकाबिधार्थीहरुलेआफ्नोपढाइरकामखोज्दाकोअनुभवसुनाउनुभएकोछ।यसलेतपाईहरुलाइपनिजापानमापढ्नरपढाइसकेरजागीरखानकेहिसुझावहरुमिल्नसक्छ।छोटोभिडियोछअवश्यहेर्नुहोलारसाथीहरुलाईपनिशेयरगरेरहेर्नप्रेरितगर्नुहोला।

PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.